Obszary działania

  • energia elektryczna i cieplna oraz OZE (racjonalne wykorzystanie potencjału produkcji energii elektrycznej i cieplnej w istniejącej oraz planowanej biogazowni rolniczej, energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej oraz dostawy energii do lokalnych odbiorców na terenie klastra)
  • redukcja niskiej emisji (redukcja niskiej emisji poprzez dostawy ciepła sieciowego z biogazowni rolniczej)
  • efektywność energetyczna i energia odnawialna (uznawane za bliźniacze filary zrównoważonej polityki energetycznej przynoszące korzyści dla bezpieczeństwa narodowego).