Strategia Klastra

Kliknij i zobacz Strategię rozwoju klastra

Nasze Projekty

Lp.

Projekty inwestycyjne objęte strategią Podlaskiego Klastra Energii

1.

Rozbudowa i modernizacja biogazowni w Wojny Wawrzyńcach o moc 0,8 MW

2.

Budowa instalacji ładowania samochodów elektrycznych

3.

Rozbudowa i modernizacja biogazowni w Krasowie - Częstkach o moc 1,2 MW ( z 0,7 MW do 1,9 MW)

4.

Rozbudowa ciepłociągów do mieszkańców gmin Szepietowo i Nowe Piekuty

5.

Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,9 MW w gminie Sokoły w miejscowości Jabłonowo-Wypychy

6.

Budowa gazociągów w gminie Szepietowo i Nowe Piekuty oraz w dalszym etapie do gminy Sokoły

7.

Budowa stacji oczyszczania biogazu na biometan w biogazowni w Wojny Wawrzyńcach, biogazowni w Krasowie - Częstkach oraz w dalszym etapie w nowopowstałej biogazowni w Jabłonowo Wypychach

8.

Platforma zarządzania energią i potencjałem zasobów lokalnych klastra

9.

Stacja ładowania samochodów na biometan przy biogazowni w Wojny Wawrzyńcach

10.

Rozbudowa i modernizacja linii suszarniczej przy biogazowni w Krasowie - Częstkach i poszerzenie zakresu usług dla lokalnej społeczności.

11.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp przez PV Koziki Sp. z o.o. w gminie Śniadowo

12

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,871 MWp przez PV Lewkowo Sp. z o.o. w gminie Narewka

13

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp przez Solar Wizna Sp. z o.o. w gminie Wizna

14

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp przez Solar Lewkowo Sp. z o.o. w gminie Narewka

15

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp przez GEN PV Sp. z o.o. w miejscowości Wizna

16

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp przez SKY PV Sp. z o.o. w miejscowości Wizna

17

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp przez SOL PV Sp. z o.o. w gminie Śniadowo

18

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp przez Promyk Szepietowo Sp. z o.o. w gminie Szepietowo

19

Organizacja wirtualnej elektrowni Podlaskiego Klastra Energii