Zostań członkiem Klastra

Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Warunkiem uzyskania członkostwa w Klastrze jest złożenie deklaracji członkowskiej, popartej przez jednego z aktualnych członków Klastra, zaakceptowanie Statutu Klastra oraz Kodeksu zasad CSR.
Zgodę na przyjęcie w poczet członków wydaje Koordynator Klastra po weryfikacji i uzyskaniu akceptacji Rady Klastra.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.